Działania profilaktyczne eliminujące stres – lista kontrolna