Sposób postępowania pracodawcy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – lista kontrolna