Poznaj skuteczne sposoby minimalizowania odpowiedzialności karnej

/appFiles/site_102/images/autor/8XHlNdPYqtuEjxp.jpeg

Autor: Piotr Stocki

Dodano: 27 października 2020
Poznaj skuteczne sposoby minimalizowania odpowiedzialności karnej

Minimalizowanie ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej przez kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą może uchronić te jednostki od daleko idących konsekwencji grożących im na podstawie uregulowań zawartych w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Sprawdź, jakie kroki możesz podjąć.

Sposób prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania mieniem organizacji, trafność podejmowanych decyzji gospodarczych, rzetelność rozliczania należności publicznoprawnych, rozliczeń z kontrahentami czy dysponowania środkami publicznymi, za których właściwą realizację odpowiada kierownik placówki medycznej, mogą podlegać ocenie. Są sposoby na zminimalizowanie odpowiedzialności w tym zakresie.

Pozostało jeszcze 93 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.