Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC i spełnieniu wymogów dotyczących pomieszczeń, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne