Wymogi dla pomieszczeń – czy musisz mieć decyzję

/appFiles/site_102/images/autor/57XL4Jar38vImfh.jpeg

Autor: Mariusz Mizgała

Dodano: 8 marca 2017
Wymogi dla pomieszczeń – czy musisz mieć decyzję

Mimo, że zniesiono obowiązek przedstawiania decyzji administracyjnej w zakresie spełnienia warunków dotyczących pomieszczeń organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dalej istnieje z obowiązanie do jej posiadania, które wynika z umowy z NFZ. Czy zatem podmiot leczniczy musi uzyskać tę decyzję administracyjną?

Do 14 lipca 2016 r. podmioty lecznicze musiały mieć decyzję administracyjną w zakresie spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uchylenie art. 100 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (dalej u.d.l.) stało się argumentem do odmowy potwierdzania przez Państwowego Inspektora Sanitarnego spełnienia warunków wynikających z art. 22 ust. 3 u.d.l. Czy jednak ta zmiana legislacyjna zwalnia podmioty od obowiązku posiadania decyzji sanitarnej w kontekście zobowiązań wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych zawartej z NFZ?

Pozostało jeszcze 92 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
sanepidwymogi techniczne