Jak krok po kroku założyć gabinet lekarski

/appFiles/site_102/images/autor/HdP4coNFabjkDO9.jpeg

Autor: Anna Słowińska

Dodano: 12 maja 2020
Jak krok po kroku założyć gabinet lekarski

Żeby założyć gabinet lekarski, poza posiadaniem prawa wykonywania zawodu lekarza, dysponowaniem odpowiednim pomieszczeniem i wpisem do CEiIDG, będziesz musiał się zarejestrować jako podmiot wykonujący działalność leczniczą w RPWDL. Sprawdź, jakie jeszcze wymogi musisz spełnić.  

Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami (art. 2 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, dalej: udzl).

Pierwszym warunkiem do założenia gabinetu lekarskiego jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza. Takie prawo przyznaje zgodnie z art. 6a ust. 1 udzl okręgowa rada lekarska, niezwłocznie po złożeniu wszystkich dokumentów określonych ustawą, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia ich złożenia.

Pamiętaj, że numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza będziesz musiał podać we wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej skrócie RPWDL).

Pozostało jeszcze 91 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.