Mediacje pomogą w sporach o błędy medyczne

/appFiles/site_102/images/autor/wivJrVqcY4AtlRK.jpeg

Autor: Marzena Pytlarz-Pietraszko

Dodano: 10 października 2019
Mediacje pomogą w sporach o błędy medyczne

Gdy pacjent zgłasza roszczenie, możesz pozostać biernym i czekać na rozwój wydarzeń, np. skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, powództwo cywilne, a nawet postępowanie karne. Możesz też zainicjować postępowanie mediacyjne, które jest stworzone do rozwiązywania konfliktów na linii lekarz - pacjent. Czym jest mediacja i jak ją prowadzić?

Mediacja jest dobrowolną, alternatywną dla postępowania sądowego i postępowania przed wojewódzką komisją do spraw zdarzeń medycznych, metodą rozstrzygania sporów, w której przy udziale bezstronnej osoby trzeciej w postaci mediatora strony starają się wypracować kompromis. Mediacja w procesach o błędy medyczne pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli jest taka wola stron, zawrzeć ugodę. Jest to atrakcyjna forma, bo oferuje możliwość doprowadzenia do rozwiązania sporu w ciągu kilku tygodni, a czasami nawet dni.

Pozostało jeszcze 93 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.