błędy medyczne

4963c48aac0bbbb831c05fc72e7c4104f306d704-xlarge

Jak usprawniono procesy o błędy medyczne

Wzrasta liczba prowadzonych spraw o błędy medyczne. W prokuraturach okręgowych i rejonowych od ponad roku działają specjalne działy do tego typu spraw. Sprawdź, czy poprawiło to jakość prowadzenia postępowań karnych o błędy medyczne.

Od 15 kwietnia 2016 r. w prokuraturach regionalnych tworzone są działy obejmujące swoim zakresem prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka (§ 27 ust. 2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, dalej rozporządzenie). Na poziomie prokuratur okręgowych mogą być tworzone działy zajmujące się prowadzeniem i nadzorowaniem spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka (§ 29 ust. 2 rozporządzenia). Z tych przepisów wynika jednoznacznie, że nie ma obowiązku powołania działu ds. błędów medycznych. Wprowadzono jedynie możliwość jego utworzenia w prokuraturze regionalnej lub okręgowej. Jeżeli prokuratura regionalna lub okręgowa nie utworzy takiego działu, prokurator regionalny lub odpowiednio okręgowy może powierzyć prowadzenie i nadzorowanie tego typu spraw jednemu lub kilku prokuratorom. Oznacza to, że decyzja o powołaniu działu do spraw błędów medycznych należy do prokuratora regionalnego lub okręgowego.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel