Oświadczenie o wysokości wynagrodzenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w leczenie pacjentów z COVID-19