Czy przestrzegasz ważnych zasad ochrony danych osobowych – lista kontrolna

Lista kontrolna, która pomoże Ci ocenić techniczny i organizacyjny poziom zabezpieczenia danych osobowych w Twojej placówce w odniesieniu do przepisów RODO.

Analiza ryzyka RODO

Wzór dokumentu, który pomoże Ci samodzielnie przeprowadzić szczegółową analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych w placówce medycznej i ocenić ryzyko, na jakie jest narażone przetwarzanie danych osobowych w konkretnym przypadku.

Jakie masz obowiązki jako pracodawca pod kątem RODO – checklista

Lista kontrolna, która pomoże Ci zweryfikować, czy stosujesz wszystkie zalecenia wynikające z RODO, dotyczące m.in. wykorzystania wizerunku pracowników, monitoringu, czy zasad używania poczty elektronicznej.