Kto może wyrazić zgodę na leczenie dziecka

/appFiles/site_102/images/autor/8f6BPeJGlIZhpw3.jpeg

Autor: Michał Culepa

Dodano: 25 czerwca 2015
Kto może wyrazić zgodę na leczenie dziecka

Rodzic małoletniego dziecka może upoważnić inną osobę do wyrażenia zgody na leczenie swojego dziecka, a szpital nie może samodzielnie kwestionować ważności takiego pełnomocnictwa. W razie wątpliwości sprawę można przekazać do rozstrzygnięcia sądowi.

Podstawą prawną do obowiązku uzyskania takiej zgody są przepisy ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej: ustawy o zawodzie lekarza). Zgodnie z jej art. 34 ust. 1–2 lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody, przy czym przed wyrażeniem zgody lekarz ma obowiązek udzielenia mu informacji zgodnie z art. 31 ustawy o zawodzie lekarza. Informacja ta, udzielana bezpośrednio pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi, ma zawierać podane w sposób przystępny (czyli w praktyce – zrozumiały dla pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) dane o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Pozostało jeszcze 87 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
leczeniepełnomocnictwo