Jak wdrażać nowoczesne metody zarządzania

/appFiles/site_102/images/autor/wivJrVqcY4AtlRK.jpeg

Autor: Marzena Pytlarz-Pietraszko

Dodano: 15 grudnia 2017
Jak wdrażać nowoczesne metody zarządzania

Podmioty lecznicze szukają możliwości poprawy funkcjonowania, licząc na pozyskanie pacjenta i wzmocnienie swojej pozycji. Narzędziem, które je przybliża do tego celu jest wprowadzenie systemu zarz ą dzania jako ś ci ą usług zdrowotnych. Co możesz zrobić, aby oferować usługi medyczne na mo ż liwie najwy ż szym poziomie?

Jakość to bardzo pojemne pojęcie, którego zdefiniowanie w odniesieniu do opieki zdrowotnej jest dość trudne. Błędem byłoby zawężanie jakości jedynie do uzyskiwanych efektów – wyników leczenia. Równie ważne, jak wyniki, stają się sposób i warunki, w jakich przebiega proces leczenia, atmosfera, w jakiej świadczenia udzielane są pacjentom, lub – co jest mniej popularne – relacja ponoszonych kosztów do uzyskiwanych skutków. Wszystkie te czynniki składają się na to, co nazywamy jakością. Jakość w systemie opieki zdrowotnej, ze względu na specyfikę usług, jest niezbędna nie tylko do przetrwania organizacji, lecz przede wszystkim dla zdrowia i komfortu osób korzystających z usług. Jakość jest zatem kwestią zasadniczą: zła jakość oznacza niepotrzebny ból i cierpienie, może też wyznaczać różnicę między życiem i śmiercią. Ponadto, podobnie jak w przypadku każdego uczestnika gry rynkowej, jakość jest istotnym czynnikiem decydującym o powodzeniu danego przedsiębiorstwa na rynku.

Pozostało jeszcze 91 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.