refundacja leków

Rząd przyjął: Od 1 września sprawniejsze zaopatrzenie w wyroby medyczne

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych mający m.in. usprawnić zaopatrywanie pacjentów w wyroby medyczne, czyli np. wkładki ortopedyczne, wózki inwalidzkie czy protezy. 

Zmiana przepisów ma się przyczynić do poprawy dostępu pacjentów, w tym głównie osób z niepełnosprawnościami, do wyrobów medycznych. W 2018 roku zrealizowano 4,6 mln zleceń współfinansowanych przez NFZ, w tym 1,6 mln zleceń jednorazowych i 3 mln zleceń comiesięcznych, a budżet na refundację wyrobów medycznych wyniósł 1,2 mld zł.

W projekcie nowelizacji ustawy doprecyzowano kwestie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Przewidziano potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i uprawnień dodatkowych na dwóch etapach realizacji zlecenia, tzn. w chwili jego wystawiania  w momencie przyjmowania go do realizacji – zamiast, jak to jest obecnie, w chwili wydania wyrobu medycznego. Natomiast weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie jego wystawienia.

Ponadto zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (np. na pieluchomajtki) będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, czyli nawet dwukrotnie dłużej niż obecnie, jeśli weryfikacja zlecenia odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.

Nowe rozwiązania dotyczące zleceń na wyroby medyczne mają obowiązywać od 1 września 2019 r.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel