Czy pełnomocnik medyczny wyrazi zgodę za pacjenta

/appFiles/site_102/images/autor/nfCwchdPale1Xrp.png

Autor: Anna Przygocka

Dodano: 10 marca 2017
Czy pełnomocnik medyczny wyrazi zgodę za pacjenta

Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu instytucji pełnomocnika medycznego. Oznaczałoby to odejście od obowiązku uzyskania zgody czy zezwolenia sądu opiekuńczego w przypadku pacjenta nieubezwłasnowolnionego, ale niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Sprawdź, jak te zmiany wpłynęłyby na przyśpieszenie podjęcia decyzji dotyczącej leczenia pacjenta.

Pełnomocnik medyczny to osoba wybrana i upoważniona przez pacjenta do reprezentowania go w sprawach z zakresu postępowania medycznego mocodawcy, gdy sam pacjent nie jest zdolny samodzielnie podejmować decyzji w tym zakresie. Idea wydaje się słuszna, ale ze względu na mnogość możliwych rozwiązań uszczegóławiających chociażby powołanie, funkcjonowanie czy odwołanie pełnomocnika medycznego, droga do jego ukształtowania może być długa i wyboista. Dlatego warto o nim dyskutować i analizować możliwe rozwiązania praktyczne.

Pozostało jeszcze 93 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.