Procedura rozpatrywania skarg i wniosków (przykład)

Każdy z podmiotów leczniczych powinien mieć szczegółowo opracowaną procedurę rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków pacjenta. Żeby uniknąć kłopotów organizacyjnych, trzeba w niej ustalić, kto i za co odpowiada. To pomoże udzielić pacjentowi odpowiedzi rzetelnie oraz w terminie.

Test sprawdzający wiedzę pracowników rejestracji medycznej

Test może być wykonywany przed i po szkoleniu rejestratorek lub sekretarek medycznych, tak, aby uzyskać jak najwięcej informacji, jaki poziom wiedzy prezentuje personel rejestracji medycznej.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego musi zawierać określone w ustawie o działalności leczniczej elementy, takie jak nazwa podmiotu, cele i zadania podmiotu, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu, a także rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń, omówienie przebiegu procesu udzielania świadczeń medycznych z uwzględnieniem dostępności i jakości świadczeń medycznych, zasady pobierania opłat za wykonanie kopii dokumentacji medycznej, proces udzielania świadczeń w przypadku pobierania opłat za nie, zasady zarządzania poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

Wzór wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej

Usługobiorca może bezpłatnie otrzymać od administratora danych dane przetwarzane w Systemie Informacji Medycznej. W tym celu składa wniosek o przekazanie raportu.