jakość

105dc6a4a823bfce56c6e689f734d3bf664fd30e-xlarge

Jakość kosztuje i trzeba w nią inwestować

Osiąganie sukcesów jest możliwe tylko dzięki kadrze zarządzającej o wysokich kwalifikacjach, dla której celem nadrzędnym jest dobro organizacji. Menedżer swoim entuzjazmem i siłą przekonywania musi tę kadrę porwać do działania - rozmowa z DARIUSZEM OLEŃSKIM, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Jak można osiągnąć tak spektakularne sukcesy i stale utrzymywać się w gronie najlepszych menedżerów i placówek w Polsce, odnotowujących dodatni wynik finansowy?

Bardzo się staramy o to, aby nasi pacjenci byli zadowoleni z pobytu w szpitalu, a pracownicy postrzegali nas jako dobrego pracodawcę. Zależy nam również na tym, by nasi kontrahenci uznawali szpital za solidnego partnera biznesowego. Niezależnie od profilu organizacji, jaką zarządza menedżer, dobrze jest, jeśli jest wizjonerem. Bez zbędnych barier i obaw powinien patrzeć w przyszłość – w jak najszerszy horyzont, po to, aby wyznaczać cel strategiczny dla swojej placówki. Nie ma mowy o osiąganiu sukcesów bez kadry zarządzającej o wysokich kwalifikacjach, dla której celem nadrzędnym jest dobro organizacji. Kadry, którą menedżer swoim entuzjazmem i siłą przekonywania porwie do działania. Dużym ułatwieniem w zarządzaniu jest dobre uporządkowanie placówki, przykładowo poprzez utworzenie odpowiedniej mapy procesowej.

Jakość przy obecnym finansowaniu

Jakość przy obecnym finansowaniu

Dla podmiotów leczniczych zapewnienie jak naj­wyższej jakości świadczeń powinno być priorytetem. Prze­kłada się to bowiem na zdrowie, zaufanie, bezpieczeństwo, a przede wszystkim życie pacjenta. Niestety z obawy o przetrwanie, gdy brakuje czasu na prawdziwe zarządzanie, a wszystkie nowe pomysły zazwyczaj są kwitowane jednym słowem przez NFZ („nie - z braku środków finansowych”) zarządzający zapominają o jakości.

Jakość usług medycznych to niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów działalności podmiotu leczniczego oraz satysfakcji pacjentów. Dobry sprzęt medyczny, fachowa kadra, pełne zabezpieczenie diagnostyczne, infrastruktura i w końcu tzw. niemedyczne podejście do pacjenta (rozmowa, przedstawienie wszystkich informacji na temat leczenia, itp.). Podmiot, który to wszystko spełni, osiągnie niewątpliwie sukces na rynku usług medycznych, jednak w dalszym ciągu finanse, a szczególnie brak dofinansowania jednostki, przekłada się właśnie na jakość. Czy w obecnym systemie opieki zdrowotnej, w którym niedofinansowanie staje się rzeczywistością, coraz większa i dłuższa kolejka oczekujących pacjentów wpływa na jakość udzielanych świadczeń? Z pewnością tak. Dlatego pogoń za środkami finansowymi, reorganizacja pracy, zwolnienia, obniżanie wynagrodzeń, balansowanie na granicy ryzyka nie sprzyjają takiej jakości, jakiej pacjenci oczekują od świadczeniodawcy.

Fotolia_37830496_Subscription_Monthly_XXL

Jakość trzeba stale doskonalić

Podmioty lecznicze muszą zabiegać o pozycję, konkurencyjność, a tym samym zwracać uwagę na jakość świadczonych usług. Z jednej strony oceniają ją pacjenci stawiający konkretne wymagania, spodziewający się określonych założeń, a z drugiej –płatnik.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel