podwyżki dla pielęgniarek

Zarządzenie NFZ: znamy terminy składania dokumentów dot. podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ

Prezes NFZ zmienił zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (zarządzenie nr 2/2016/DSOZ z 13 stycznia 2016 r.).
Zmiany dotyczą m.in.

  • ważności deklaracji wyboru w sytuacji gdy dane usługi e-WUŚ udostępnianej przez Fundusz, w dacie złożenia deklaracji nie potwierdzają uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a która swoje uprawnienia do świadczeń potwierdziła na podstawie dokumentu ubezpieczenia - taka deklaracja teraz ważna jest przez sześć okresów sprawozdawczych od daty jej złożenia,
  • stawki kapitacyjnej, która obecnie obejmuje kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów badań diagnostycznych wykonywanych przez lekarza POZ w procesie udzielania świadczeń; w przypadku świadczeń pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej - kwotę przeznaczoną na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz higienistki szkolne, o którym mowa w § 3 i 4 rozporządzenia ministra zdrowia z 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku z tym świadczeniodawcy muszą złożyć do NFZ następujące dokumenty:  

Zarządzenie weszło w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2016 r.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel