wywiad

Maria Mazur

Maria Mazur: Zadowolony pracownik to zadowolony pacjent

Certyfikaty ISO czy wiarygodności biznesowej są istotnym elementem pracy nad zapewnieniem dobrego wizerunku i przyszłości SPMZOZ w Słupsku oraz pracowników placówki. Sprawdź, dlaczego warto dbać o dobrą atmosferę w pracy opartą na zaufaniu i kto na tym zyskuje - rozmowa z MARIĄ MAZUR, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Miejskiego ZOZ w Słupsku.

SPMZOZ pozyskał dofinansowanie na realizację projektu, którego celem jest wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z dwiema innymi placówkami z subregionu. Jak udało się przekonać partnerów do współpracy przy realizacji projektu?

Mieliśmy już doświadczenie z uczestnictwa w dwóch projektach realizowanych ze środków UE przez Urząd Miasta Słupska. Dlatego postanowiliśmy ubiegać się o dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W dokumentacji konkursowej znalazła się informacja, że wyżej punktowane przy ocenie mają być wnioski składane w partnerstwach. Dlatego złożyliśmy propozycję Szpitalowi w Miastku i Centrum Medycznemu SALUS w Słupsku. Obie placówki zgłosiły swój akces w odpowiedzi na ogłoszony przez nas nabór. Połączył nas wspólny cel i – jak się okazało – udało nam się przekonać ekspertów do naszej wizji e-dokumentacji. Liderem projektu jest SPMZOZ – to dla nas wielkie wyzwanie i szansa, choć o sukcesie będziemy mogli mówić dopiero po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

Dorota Karczewska

Dorota Karczewska: Pracownicy są dla nas najważniejsi

Zarządzającym Żagiel Med zależy aby personel, który jest wizytówką przychodni, przychodził do pracy codziennie z uśmiechem. Sprawdź, co można zrobić, aby pracownicy mieli satysfakcję z pracy, wykonywali ją z zaangażowaniem i w ten sposób przyczyniali się do wspólnego sukcesu - rozmowa z DOROTĄ KARCZEWSKĄ, prezes przychodni „Żagiel Med” w Lublinie

Przychodnie Żagiel Med w Lublinie to już uznana wysoka jakość świadczonych usług medycznych, docenianych przez pacjentów, także w rankingach popularności placówek medycznych w regionie. Jak zdobywa się zaufanie pacjentów i buduje wizerunek miejsca przyjaznego zdrowiu?

Uważamy, że każda osoba odwiedzająca placówkę medyczną ma prawo do zwykłej, ludzkiej życzliwości. Dlatego w Żagiel Med stawiamy na rodzinną i ciepłą atmosferę. Z naszych obserwacji wynika, że pacjenci w dużej mierze oczekują od lekarzy i personelu medycznego szacunku i dobrego traktowania. Staramy się im to zapewniać. Nawet w trudnych chwilach choroby i leczenia pomagamy pacjentom budować zdrowe poczucie wartości. Uznajemy też prawo każdego z nich do dyskrecji i intymności. Duże znaczenie przykładamy do tego, by nasi pacjenci byli dobrze poinformowani. Nie wyobrażamy sobie, by nie mieli oni pełnej wiedzy na temat danego schorzenia i możliwych metod jego leczenia. Chcemy, aby nasi pacjenci czuli się u nas komfortowo i mieli poczucie, że przychodząc do Żagiel Med zawsze otrzymają fachową pomoc.

Irena Kierzkowska

Irena Kierzkowska: W procesie leczenia ważna edukacja pacjenta

Wciąż poprawiamy komfort pobytu pacjentów w placówce. Uruchomiliśmy e-rejestrację, ale z wizyt w poradni korzysta duża grupa starszych osób, dla których to rozwiązanie jest trudne. Ta droga dotarcia do specjalisty wymaga więc edukacji, która zmieni dotychczasowe przyzwyczajenia. Jakie jeszcze działania placówka podejmuje na rzecz pacjentów - rozmowa z IRENĄ KIERZKOWSKĄ, dyrektor naczelną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Placówka duże znaczenie przykłada do programów profilaktycznych. Obecnie oferuje bezpłatne szczepienia przeciw grypie osobom powyżej 70. roku życia. Z jakim zainteresowaniem pacjentów spotykają się takie działania i skąd udaje się pozyskać finansowanie akcji profilaktycznych?

Program bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Olsztyna powyżej 70 roku życia realizuje Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Nasza oferta zwyciężyła w konkursie ogłoszonym przez Gminę Olsztyn, która finansuje szczepienia dla 1000 osób. Od początku akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Dziennie szczepieniom poddaje się kilkudziesięciu seniorów. Podobny konkurs wygraliśmy dwa lata temu i rok temu. Akcja także zakończyła się sukcesem. Wyczerpaliśmy prawie całą pulę szczepionek. Również pracownicy WSS w Olsztynie mogą się zaszczepić w poradni POZ. Mamy dla nich preferencyjne ceny. Ofertę - w cenach rynkowych - kierujemy także do pozostałych pacjentów.

Krystyna Walendowicz

Krystyna Walendowicz: Dbamy o podnoszenie komfortu pacjentów

Przy podejmowaniu wszelkich działań – inwestycyjnych czy modernizacyjnych – warto myśleć przede wszystkim o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pacjenta. Pokazuje to przykład zakopiańskiej placówki. Skorzystaj z tych doświadczeń i dowiedz się, jak zwiększać jakość usług medycznych - rozmowa z KRYSTYNĄ WALENDOWICZ, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

Gdzie doszukiwać się źródeł tego sukcesu placówki, która oferuje pacjentom komercyjnym i niekomercyjnym szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnych?

Naszym źródłem sukcesów jest wytrwałe działanie kierownictwa placówki na rzecz wysokiej jakości usług medycznych świadczonych pacjentom przez wykwalifikowaną, i stale podnoszącą swoje umiejętności zawodowe, kadrę medyczną i niemedyczną. Wytrwałość jest niezbędna, bo potrzeba wiele czasu, cierpliwości i pomysłowości, by pozyskać dodatkowe środki finansowe na modernizację obiektu i unowocześnienie bazy sprzętowej. Wysokość kontraktu z NFZ nie zapewnia możliwości rozwoju, nawet w niewielkim stopniu.

Tomasz Pęcherz

Tomasz Pęcherz: Trzeba uprościć procedury NFZ

NFZ nie powinien podnosić kryteriów, które decydują o przyznaniu i wycenie świadczeń. Tak naprawdę to rynek weryfikuje jakość świadczonych usług medycznych i profesjonalizm kadry medycznej - rozmowa z TOMASZEM PĘCHERZEM, przewodniczącym zespołu ds. opracowania raportu o możliwościach uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej, prezesem Fundacji Watch Health Care.

Mamy do czynienia z gigantyczną nadregulacją i nadprodukcją przepisów, a fakt stosowania niejednoznacznych pojęć przyczynia się do postępującego chaosu prawnego. Jest to szczególnie niebezpieczne w legislacji, która dotyczy ochrony zdrowia, bo w tym przypadku mamy do czynienia ze zdrowiem i życiem pacjentów. Innym problemem związanym z nadregulacją jest istnienie dwóch organów – instytucji wydających zarządzenia i inne przepisy w tym samym obszarze, które nierzadko są ze sobą sprzeczne. Przykładem może być tutaj fakt wydawania zarządzeń przez prezesa NFZ w sprawach, w których wydawane są również rozporządzenia ministra zdrowia. Dlatego w sprawach kluczowych należy poprzestać na przepisach wydawanych przez ministra zdrowia i nie delegować dalej kompetencji do ich wydawania. Finalnie prowadzi to – co jest paradoksem – do ograniczenia dostępu do świadczeń gwarantowanych, a w placówkach medycznych może być kolejnym źródłem problemów z zachowaniem płynności finansowej.

Ryszard Pankiewicz

Ryszard Pankiewicz: Efektywna komunikacja gwarantem sukcesu

Prowadzimy profile placówki na portalach społecznościowych. Ta praca przynosi nam coraz więcej nowych wiadomości. Pacjenci odwiedzają te miejsca, dzielą się z nami opiniami i zwracają się z prośbami o udostępnienie określonych informacji. Dzięki temu zyskujemy bezcenną wiedzę, którą wykorzystujemy, żeby podnosić jakość usług - rozmowa z Ryszardem Pankiewiczem, rzecznikiem prasowym Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu

Szpital Wojewódzki w Zamościu znalazł się po raz kolejny w gronie najlepszych placówek medycznych w Polsce. Jak osiągnąć taki sukces?

Żeby osiągnąć jakikolwiek sukces, trzeba mieć lidera i zespół, z którym można grać o najwyższe cele. Nie da się stworzyć dobrego zespołu bez inwestycji w ludzi. Od początku działalności szpitala zapraszaliśmy do współpracy pracowników medycznych z całego kraju, którzy oprócz istotnego doświadczenia wykazywali także chęć do pracy i stałego rozwoju. To właśnie te osoby stają się liderami, tworzą pomysły i dzielą się nimi z innymi. Używając żargonu sportowego, to liderzy poszczególnych formacji, którzy nadają tempo i „ciągną grę” całego zespołu, pod bacznym okiem swojego trenera. Można mieć wspaniały plan taktyczny, który jednak legnie w gruzach, jeżeli nie będzie „zawodników” zdolnych do jego wykonania.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel