wywiad

Edyta Bielak-Jomaa

Edyta Bielak-Jomaa: Danych pacjenta nie należy wyczytywać na głos

Niedawno zakończyliśmy pierwsze kontrole w placówkach z sektora ochrony zdrowia. Teraz analizujemy te materiały. Co istotne, ewentualne stwierdzenie naruszeń przepisów RODO nie jest jednoznaczne z nałożeniem kary - rozmowa z DR EDYTĄ BIELAK-JOMAA, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy na podstawie przeprowadzonych dotąd przez UODO kontroli można wskazać, jakie są najczęstsze problemy dotyczące RODO, z którymi nie radzą sobie placówki ochrony zdrowia?

To, jakie problemy związane ze stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) mają placówki ochrony zdrowia, można wskazać na podstawie pytań kierowanych przez nie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Przez pierwsze pół roku stosowania nowego prawa wpłynęło ich ponad 150. Wynika z nich, że placówki ochrony zdrowia mają wątpliwości dotyczące m.in. tego, kto w określonych sytuacjach jest administratorem danych, czy w konkretnych przypadkach należy zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Częstą, lecz niewłaściwą praktyką, było zawieranie takich umów między pracodawcami a jednostkami służby medycyny pracy w związku z kierowaniem pracowników na badania profilaktyczne. Innym sygnalizowanym nam problemem było poprawne zorganizowanie rejestracji i obsługi pacjentów w przychodniach. Dość często byliśmy też pytani o różne szczegółowe kwestie związane z monitoringiem wizyjnym.

Sławomir Kmak

Sławomir Kmak: Chcemy zapewnić pacjentom najlepszą opiekę

Chociaż krynicki SPZOZ nie znajduje się w gronie dużych szpitali, to stara się korzystać z efektów skali – ma mniejsze oddziały, niewielką liczbę lekarzy w stosunku do dużych placówek. Duże znaczenie przykłada do jakości świadczonych usług i doskonałych relacji z pacjentem. Oto co jeszcze wpływa na sukces placówki - r ozmowa ze SŁAWOMIREM KMAKIEM, dyrektorem SPZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

SPZOZ, jako placówka medyczna, która działa w regionie uzdrowiskowo-turystycznym, podejmuje wiele działań inwestycyjnych, których celem jest poprawa jakości świadczeń medycznych dla mieszkańców i turystów. Ostatnia inwestycja - budowa i wyposażenie nowego skrzydła - to wyjątkowe przedsięwzięcie w skali placówki, ale także regionu. Jakie konkretne zadania udało się zrealizować?

Przede wszystkim – nowe, dobudowane skrzydło ma powierzchnię 2,5 tys. metrów kwadratowych. Mieści się tu blok operacyjny z trzema nowoczesnymi salami operacyjnymi, centralną sterylizatornią, wyposażoną w nowoczesny sprzęt, oddział intensywnej terapii i oddział pediatryczny wraz z łóżkami dla rodziców. Dodatkowo rozbudowano oddział ginekologiczno-położniczy o salę do cięć cesarskich, połączoną z traktem porodowym. Całkowity koszt budowy nowego skrzydła szpitala wyniósł 13,6 mln zł. Wartość zakupionego nowoczesnego sprzętu to ponad 7,8 mln zł.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel