wywiad

Tomasz Pęcherz

Tomasz Pęcherz: Trzeba uprościć procedury NFZ

NFZ nie powinien podnosić kryteriów, które decydują o przyznaniu i wycenie świadczeń. Tak naprawdę to rynek weryfikuje jakość świadczonych usług medycznych i profesjonalizm kadry medycznej - rozmowa z TOMASZEM PĘCHERZEM, przewodniczącym zespołu ds. opracowania raportu o możliwościach uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej, prezesem Fundacji Watch Health Care.

Mamy do czynienia z gigantyczną nadregulacją i nadprodukcją przepisów, a fakt stosowania niejednoznacznych pojęć przyczynia się do postępującego chaosu prawnego. Jest to szczególnie niebezpieczne w legislacji, która dotyczy ochrony zdrowia, bo w tym przypadku mamy do czynienia ze zdrowiem i życiem pacjentów. Innym problemem związanym z nadregulacją jest istnienie dwóch organów – instytucji wydających zarządzenia i inne przepisy w tym samym obszarze, które nierzadko są ze sobą sprzeczne. Przykładem może być tutaj fakt wydawania zarządzeń przez prezesa NFZ w sprawach, w których wydawane są również rozporządzenia ministra zdrowia. Dlatego w sprawach kluczowych należy poprzestać na przepisach wydawanych przez ministra zdrowia i nie delegować dalej kompetencji do ich wydawania. Finalnie prowadzi to – co jest paradoksem – do ograniczenia dostępu do świadczeń gwarantowanych, a w placówkach medycznych może być kolejnym źródłem problemów z zachowaniem płynności finansowej.

Ryszard Pankiewicz

Ryszard Pankiewicz: Efektywna komunikacja gwarantem sukcesu

Prowadzimy profile placówki na portalach społecznościowych. Ta praca przynosi nam coraz więcej nowych wiadomości. Pacjenci odwiedzają te miejsca, dzielą się z nami opiniami i zwracają się z prośbami o udostępnienie określonych informacji. Dzięki temu zyskujemy bezcenną wiedzę, którą wykorzystujemy, żeby podnosić jakość usług - rozmowa z Ryszardem Pankiewiczem, rzecznikiem prasowym Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu

Szpital Wojewódzki w Zamościu znalazł się po raz kolejny w gronie najlepszych placówek medycznych w Polsce. Jak osiągnąć taki sukces?

Żeby osiągnąć jakikolwiek sukces, trzeba mieć lidera i zespół, z którym można grać o najwyższe cele. Nie da się stworzyć dobrego zespołu bez inwestycji w ludzi. Od początku działalności szpitala zapraszaliśmy do współpracy pracowników medycznych z całego kraju, którzy oprócz istotnego doświadczenia wykazywali także chęć do pracy i stałego rozwoju. To właśnie te osoby stają się liderami, tworzą pomysły i dzielą się nimi z innymi. Używając żargonu sportowego, to liderzy poszczególnych formacji, którzy nadają tempo i „ciągną grę” całego zespołu, pod bacznym okiem swojego trenera. Można mieć wspaniały plan taktyczny, który jednak legnie w gruzach, jeżeli nie będzie „zawodników” zdolnych do jego wykonania.

Dariusz Oleński

Dariusz Oleński: Jakość kosztuje i trzeba w nią inwestować

Osiąganie sukcesów jest możliwe tylko dzięki kadrze zarządzającej o wysokich kwalifikacjach, dla której celem nadrzędnym jest dobro organizacji. Menedżer swoim entuzjazmem i siłą przekonywania musi tę kadrę porwać do działania - rozmowa z DARIUSZEM OLEŃSKIM, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Jak można osiągnąć tak spektakularne sukcesy i stale utrzymywać się w gronie najlepszych menedżerów i placówek w Polsce, odnotowujących dodatni wynik finansowy?

Bardzo się staramy o to, aby nasi pacjenci byli zadowoleni z pobytu w szpitalu, a pracownicy postrzegali nas jako dobrego pracodawcę. Zależy nam również na tym, by nasi kontrahenci uznawali szpital za solidnego partnera biznesowego. Niezależnie od profilu organizacji, jaką zarządza menedżer, dobrze jest, jeśli jest wizjonerem. Bez zbędnych barier i obaw powinien patrzeć w przyszłość – w jak najszerszy horyzont, po to, aby wyznaczać cel strategiczny dla swojej placówki. Nie ma mowy o osiąganiu sukcesów bez kadry zarządzającej o wysokich kwalifikacjach, dla której celem nadrzędnym jest dobro organizacji. Kadry, którą menedżer swoim entuzjazmem i siłą przekonywania porwie do działania. Dużym ułatwieniem w zarządzaniu jest dobre uporządkowanie placówki, przykładowo poprzez utworzenie odpowiedniej mapy procesowej.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel