wywiad

Henryk Skarżyński

prof. Henryk Skarżyński: Tylko determinacja i ciężka praca gwarantują sukces

Światowe Centrum Słuchu powstało dzięki realizacji przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz jego wielu współpracowników w kraju i za granicą bogatego programu naukowego, klinicznego i dydaktycznego w wielu obszarach nauki i medycyny. To efekt systematycznie prowadzonej od lat pracy i budowania partnerskich kontaktów z naukowcami różnych dziedzin w kraju i na arenie międzynarodowej, na wszystkich kontynentach - wywiad z prof. Henrykiem Skarżyńskim, dyrektorem Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Doceniono Pana za bardzo ważną w polskiej medycynie inicjatywę - doprowadzenie do uruchomienia w 2012 r. Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. To pierwsza taka placówka w skali międzynarodowej. Jak się Pan czuje jako pomysłodawca, organizator, założyciel i dyrektor tej placówki?

Rok 2012 był dla mnie wyjątkowy. W maju otworzyliśmy Światowe Centrum Słuchu, w czerwcu przeprowadziłem pierwszą w Polsce, a czwartą na świecie operację wszczepienia implantu CODACS, w grudniu - pierwszą w Polsce operację wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE. Każde z tych wydarzeń to milowy krok w rozwoju programu leczenia różnego typu wad słuchu. Cały ubiegły rok minął nam też pod hasłem „20 lat implantów ślimakowych w Polsce”. Było to na pamiątkę przeprowadzenia przeze mnie pierwszego w Polsce wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej.

Romuald Magdoń

Romuald Magdoń: Naszym celem jest osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera

Serwis e-POLMED jest platformą internetową umożliwiającą uzyskanie porad doświadczonych lekarzy różnych specjalności, bez konieczności wychodzenia z domu, zwalniania się z pracy czy rezygnacji z trwającej właśnie podróży. Zastosowanie nowoczesnego rozwiązania, jakim jest wideokonsultacja, zapewnia prywatną i bezpieczną, a przy tym poufną – co gwarantujemy - rozmowę z lekarzem - wywiad z Romualdem Magdoniem, wiceprezesem zarządu POLMED S.A. - centrala w Starogardzie Gdańskim.

W jaki sposób tworzyli Państwo ofertę usług medycznych, która dziś jest tak elastyczna? Jaka jest geneza powstania spółki?

Spółka POLMED powstała w czasie reformy systemu ochrony zdrowia w 1999 r. – gdy wprowadzono regionalne kasy chorych i możliwość świadczenia usług medycznych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Była to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie kompleksowej opieki medycznej osób prywatnych oraz firm. Oprócz działalności prowadzonej w ramach kas chorych, a potem NFZ, realizowaliśmy także usługi medycyny pracy dla firm, poszerzając stale ofertę o pakiety medyczne dla klientów komercyjnych. Od 1999 r. zapewniamy kompleksową opiekę medyczną dla osób prywatnych, firm i instytucji na terenie całej Polski. Jej zakres obejmuje między innymi podstawową oraz specjalistyczną opiekę medyczną, pełną diagnostykę medyczną, rehabilitację, stomatologię i wizyty domowe. Obecnie świadczenia te realizujemy na terenie całego kraju przez sieć własnych Centrów Medycznych oraz z udziałem ponad tysiąca renomowanych partnerów medycznych. Nasi klienci mogą liczyć na pomoc w dostosowaniu poszczególnych pakietów medycznych do ich własnych preferencji.

Krzysztof Opolski

prof. Krzysztof Opolski: Do zarządzania ryzykiem potrzebna jest wyobraźnia

Placówki medyczne powinny mieć programy zarządzania ryzykiem. Nie da się tego zrobić bez pieniędzy, choć nie muszą to być duże nakłady. Może to być bezkosztowe w tym sensie, że w pewnym horyzoncie czasowym pieniądze się n-krotnie zwrócą. Bo nie będzie strat, kosztów procesów sądowych, odszkodowań, ucieczek pacjentów, złego wizerunku placówki itd. - wywiad z prof. dr hab. Krzysztofem Opolskim, kierownikiem Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertem z zakresu zarządzania ryzykiem.

Ryzyko w opiece zdrowotnej to bardzo pojemne zagadnienie. Najważniejsze jest to, by pacjenci byli bezpieczni. Czy ten kontekst zarządzania ryzykiem wysuwa się na czoło?

Powinien, ale mam wrażenie, że nie. Specyfiką ochrony zdrowia jest to, że bezpieczeństwo pacjenta i jego życie powinny być najważniejsze i wszystkie inne działania techniczne czy ekonomiczne powinny być temu podporządkowane. Nie znaczy to, że powinny być podporządkowane bezrefleksyjnie. Pod hasłem „Pacjent jest najważniejszy” można bowiem wydać wszystkie pieniądze i wszystkie stracić. Rzecz w tym, by nie był to slogan, który uzasadnia – a niestety często tak jest – niegospodarność, nadmierne przepływy finansowe i złą organizację. Dobrem pacjenta „przykrywa” się niejednokrotnie niesprawność zarządzania.

Janusz Lewandowski

Janusz Lewandowski: Nowa perspektywa unijna bez hurraoptymizmu

To, czy placówki medyczne będą mogły starać się o dofinansowanie swoich przedsięwzięć związanych np. z inwestycjami w sprzęt medyczny lub rozbudowę posiadanych obiektów, zależy od zapisów w poszczególnych programach operacyjnych przygotowanych przez samorządy regionalne. Rozmowa z JANUSZEM LEWANDOWSKIM, komisarzem UE ds. programowania finansowego i budżetu w latach 2010–2014, obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego.

Placówki medyczne w Polsce z niecierpliwością oczekują na ogłoszenie pierwszych konkursów w nowej perspektywie finansowej 2014–2020, głównie w ramach regionalnych programów operacyjnych. Ale nie ma chyba dla nich dobrych informacji...

Jest spore opóźnienie we wdrażaniu nowych programów w perspektywie finansowej 2014–2020, bo mieliśmy „bezkrólewie” w Komisji Europejskiej, a na razie spłacane są projekty z poprzedniej perspektywy 2007–2013. Podpisywane są kontrakty terytorialne między rządem a poszczególnymi regionami. Nie powiem dokładnie, kiedy uda się ogłosić pierwsze konkursy, ponieważ programy krajowe i regionalne są negocjowane oddzielnie. To, czy placówki medyczne będą mogły starać się o dofinansowanie swoich przedsięwzięć związanych np. z inwestycjami w sprzęt medyczny czy rozbudowę posiadanych obiektów, zależy już tylko od zapisów w poszczególnych programach operacyjnych przygotowanych przez samorządy regionalne.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel