Czy możesz wyznaczyć jednego inspektora w sieci placówek

/appFiles/site_102/images/autor/RHJsauGLf7WlQh5.jpeg

Autor: Piotr Glen

Dodano: 23 kwietnia 2018
Czy możesz wyznaczyć jednego inspektora w sieci placówek

Jednym z podstawowych zadań inspektora ochrony danych jest informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o nowych obowiązkach wynikających z RODO. Sprawdź, w jaki sposób musisz zapewnić możliwość kontaktu z inspektorem, w tym także osób których dane dotyczą, na przykład pacjentów.

Artykuł 37 ust. 2 RODO stanowi, że grupa przedsiębiorstw może wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych, jeśli można będzie łatwo nawiązać z nim kontakt z każdej jednostki organizacyjnej. Natomiast ust. 3 mówi, że jeżeli administrator lub podmiot przetwarzający to organ lub podmiot publiczny, dla kilku takich organów lub podmiotów można wyznaczyć – z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej i wielkości – jednego inspektora ochrony danych. Chciałbym zwrócić tu uwagę, aby użytego w przepisie słowa „kilku” nie rozumieć i tłumaczyć dosłownie. Pojawiają się twierdzenia, że skoro w kilku, to nie więcej niż w dziewięciu, bo powyżej, to już kilkunastu.

Pozostało jeszcze 87 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.