Zaoczne wystawianie recept

/appFiles/site_102/images/autor/jCpbKWySqTdgm5r.jpeg

Autor: Damian Konieczny

Dodano: 25 marca 2015
Zaoczne wystawianie recept

Przy okazji wejścia w życie pakietu kolejkowego, od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono możliwość wystawiania przez lekarzy i lekarzy dentystów recept oraz zleceń na wyroby medyczne bez osobistego zbadania pacjenta.

Podstawowym warunkiem zaocznego wystawiania recept jest istnienie uzasadniającego takie działanie stanu zdrowia pacjenta odzwierciedlonego w dokumentacji medycznej. Niedopuszczalne jest zatem zaoczne wystawianie recept jedynie na podstawie deklaracji pacjenta, że używa on określonych produktów leczniczych albo stwierdzono u niego daną chorobę. Konieczne jest bowiem odzwierciedlenie tych okoliczności w dotychczasowej dokumentacji medycznej, czy to przez samodzielne postawienie przez lekarza wystawiającego receptę rozpoznania, czy dołączenie do dokumentacji medycznej zaświadczenia lub dokumentacji sporządzonej przez innego lekarza albo świadczeniodawcę. Wynika to z faktu, że recepta zaoczna w założeniu ma jedynie stanowić kontynuację dotychczasowego leczenia farmakologicznego.

Słowa kluczowe:
recepty