Skuteczna metoda zabezpieczenia się przed fałszowaniem dokumentacji

/appFiles/site_102/images/autor/2l0qSvVZDX9W8Q6.jpeg

Autor: Anna Zubkowska-Rojszczak

Dodano: 4 marca 2016
Skuteczna metoda zabezpieczenia się przed fałszowaniem dokumentacji

Podpisanie z lekarzami umów zobowiązujących ich do zapłacenia kary umownej odpowiadającej wysokości szkody, którą wyrządzą np. błędnie uzupełniając dokumentacje medyczną, uchroni placówkę przed płaceniem wysokich grzywien lub utratą kontraktu NFZ.

Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej, w celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, a także właściwego rozliczania się z Narodowym Funduszem Zdrowia z udzielonych świadczeń. W ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w rozporządzeniu ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zostały określone zasady prowadzenia dokumentacji medycznej. Zgodnie z nimi dokumentację pacjenta należy prowadzić rzetelnie, jednolicie z określonymi w przepisach regułami.

Pozostało jeszcze 85 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna