Kto może uzupełniać dokumentację medyczną

/appFiles/site_102/images/autor/I15jsXzfplvGVce.jpeg

Autor: Dorota Kaczmarczyk-Szczurek

Dodano: 16 marca 2016
Kto może uzupełniać dokumentację medyczną

Dokonywanie wpisów w dokumentacji medycznej przez osobę inną niż lekarz jest czynnością techniczną. Taka osoba wpisuje tylko te informacje, które są jej przekazane przez lekarza. Wpisy powinny też zawierać dwie adnotacje: jedną wskazującą, kto dokonał wpisu, i drugą oznaczającą osobę udzielającą świadczenia.

Prawo do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw przysługujących pacjentowi, o którym stanowi ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6  listopada 2008 r. Natomiast  zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, poza tą ustawą, reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Wskazane akty prawne kompleksowo normalizują obowiązki i reguły płynące dla podmiotów leczniczych z powinności prowadzenia dokumentacji medycznej. Nie ma więc potrzeby odwoływania się do innych uregulowań w tym zakresie, jednak ze względu na fakt, że rozwiązania prawne zaprezentowane na tym tle są w pewnych miejscach niedo­określone i niewyczerpujące, podmioty, które je stosują, mogą mieć problemy z właściwym ich stosowaniem. Jednym z nich jest rozstrzygnięcie, kto ma uprawnienia do dokonywania wpisów w dokumentacji medycznej.

Pozostało jeszcze 86 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna