Czy zapewniasz bezpieczne i higieniczne warunki pracy zleceniobiorcom - checklista