Zakłady ubezpieczeń mogą teraz żądać więcej informacji o pacjentach

Dodano: 24 marca 2016
Zakłady ubezpieczeń mogą teraz żądać więcej informacji o pacjentach

Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która ustala prawo zakładów ubezpieczeń do uzyskiwania informacji o pacjentach korzystających ze świadczeń zdrowotnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Nie jest to rozwiązanie nowe. Na bazie poprzedniej ustawy regulującej funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń także mogły one sięgać po dane dotyczące pacjenta i przebiegu jego leczenia. Teraz jednak nastąpiło uszczegółowienie zapisów. Ze względu na wrażliwość informacji prawo do ich pozyskania zostało dokładnie opisane zarówno pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym.

Pozostało jeszcze 89 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
pacjent