Kiedy pacjentowi trzeba zapewnić bezpłatne leki

/appFiles/site_102/images/autor/Cp9VerbSil3F4Ru.jpeg

Autor: Łukasz Siudak

Dodano: 15 marca 2016
Kiedy pacjentowi trzeba zapewnić bezpłatne leki

Szpitale muszą zapewnić pacjentom leki wyłącznie w zakresie leczenia choroby podstawowej. Natomiast w zakładach opieki długoterminowej obowiązek zapewnienia bezpłatnych leków dotyczy wszystkich chorób świadczeniobiorcy wskazanych w karcie oceny sporządzanej przed przyjęciem.

Pacjenci mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie (art. 15 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dalej: ustawy o świadczeniach). Przysługują im świadczenia gwarantowane m.in. w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, a także leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Pozostało jeszcze 84 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
leki refundowane