Zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym