Dorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.
1 artykuł na stronie

Dorota Rosłoń: Gospodarowanie odpadami w placówkach medycznych 2020

Ostanie lata przyniosły wiele zmian w zakresie wymogów dotyczących gospodarki odpadami. Zaostrzeniu uległy wymogi dotyczące odpadów medycznych i niebezpiecznych. I niestety to nie koniec zmian, do których prowadzący placówki medyczne muszą się dostosować. Nowe wymogi do których trzeba będzie się przygotować to m.in.: konieczność rejestracji i prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej  w Bazie Danych o Odpadach (BDO), nowe wymogi dotyczące magazynowania odpadów, które dotyczyć będą też odpadów medycznych, zniesienie obowiązku wystawiania dokumentów potwierdzających utylizację odpadów medycznych – jak więc dokumentować ich unieszkodliwienie? Webinarium jest adresowane do: pracowników prywatnych i publicznych placówek medycznych, prowadzących szpitale, ośrodki zdrowia, gabinety medyczne i dentystyczne. innych osób zajmujących się gospodarką odpadami.  Program webinarium I. Przepisy prawne obowiązujące w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi – stan obecny i planowane zmiany  1. Rejestr BDO w przypadku placówek medycznych 2. Przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie różnymi typami odpadów 3. Jak dokumentować unieszkodliwienie odpadu medycznego i niebezpiecznego – stan obecny II. Zasady ewidencjonowania odpadów i sprawozdawczości związanej z odpadami w placówkach ochrony zdrowia 1. Kto z prowadzących praktykę lekarską jest  zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów? 2. Aktualna funkcjonalność  BDO III. Odpowiedzialność związana z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi w placówkach ochrony zdrowia 1. Za jakie przewinienia grozi kara grzywny, a kiedy narazisz się na administracyjną karę pieniężną? 2. Co grozi za zlecenie odbioru odpadów podmiotom bez właściwych kwalifikacji? Webinarium jest dostępne po zalogowaniu.
27 marca 2020Czytaj więcej »