Jerzy Ferenz

Jerzy Ferenz

adwokat i doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie medycznym, autorskim oraz ochronie dóbr osobistych, prowadzi własną kancelarię adwokacką
4 artykuły na stronie