Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2019 r., poz. 1085)

Dz.U.15..231
2017-12-15 Dz.U.17..2220 § 1
tekst jednolity Dz.U.19..1085
rozporządzenie
Ministra Zdrowia
z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie wzoru karty zgonu
(Dz.U. z dnia 19 lutego 2015 r.)

Na podstawie art. 144 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 i 1888) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór karty zgonu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.
Załącznik Wzór: Karta zgonu
Słowa kluczowe:
akta osobowe

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »