Umowa powierzenia danych: na co trzeba uważać

Dodano: 12 maja 2015
Umowa powierzenia danych: na co trzeba uważać

Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych. W umowie należy określić, kto, komu, jakie dane i w jakim celu powierza. Koniecznie też trzeba zawrzeć klauzulę, że zleceniobiorca zapewni powierzonym danym dalszą ochronę.

Administrator danych, czyli każdy szpital, przychodnia oraz lekarz prowadzący prywatną praktykę, jest zobowiązany zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Powinien przede wszystkim zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzą dane wrażliwe, szczególnie chronione, a są to między innymi informacje o stanie zdrowia, ochrona musi być zapewniona na wysokim poziomie i na każdym etapie przetwarzania.

Pozostało jeszcze 88 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
dane osobowe