Umowa o świadczenie usług w zakresie odśnieżania dachu

Przy wyborze firmy zajmującej się odśnieżaniem dachu należy kierować się m.in. przesłanką konkurencyjnej ceny oraz koniecznością zapewnienia wykonania usługi zgodnie z prawem i przy maksymalnym zabezpieczeniu obiektu. Wybrana firma powinna zapewnić wykonanie prac przez pracowników z uprawnieniami do prac na wysokości, mieć ubezpieczenie OC na wypadek uszkodzeń dachu lub szkód na osobie, np. w wyniku upadku fragmentów śniegu z dachu, złożyć oświadczenie, że zapoznała się z konstrukcją dachu, ma odpowiednią wiedzę i wyposażenie do należytego wykonania umowy. Wszystkie te informacje i dokumenty powinny być załącznikami do umowy lub należy je przywołać w umowie w formie oświadczeń wykonawcy, który podejmuje się zimowego utrzymania nieruchomości.