Lekarze POZ mogą zabezpieczać imprezy

/appFiles/site_102/images/autor/2l0qSvVZDX9W8Q6.jpeg

Autor: Anna Zubkowska-Rojszczak

Dodano: 24 sierpnia 2015
Lekarze POZ mogą zabezpieczać imprezy

Przepisy zezwalają, aby lekarz Poz udzielał w czasie nieobjętym umową z NFZ świadczeń zdrowotnych w punkcie medycznym w miejscu imprezy masowej.

W ustawie 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostały określone wymagania, jakie musi spełnić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, aby udzielać świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczeń tych może udzielać lekarz, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:

a) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub

b) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub

c) posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub

d) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub

e) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub

f) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.

Pozostało jeszcze 81 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.