Poradnie przyszpitalne – kiedy muszą być czynne

/appFiles/site_102/images/autor/NqBF2pHulMwIKDW.jpeg

Autor: Anna Wilińska-Zelek

Dodano: 27 czerwca 2018
Poradnie przyszpitalne – kiedy muszą być czynne

Zarządzenia prezesa NFZ wprowadziły wymóg, aby poradnie przyszpitalne były czynne co najmniej 3 dni w tygodniu, łącznie 12 godzin tygodniowo. Nie ma natomiast zapisu, czy ma to być rano czy po południu. Sprawdź, jak w praktyce stosować ten zapis.

Poradnia przyszpitalna to komórka organizacyjna podmiotu leczniczego prowadzącego szpital (ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza wymóg, aby była zlokalizowana w tej samej dzielnicy, co szpital dzielnicy, a w przypadku gmin, w których nie wprowadzono podziału na dzielnice - w tej samej gminie). Udzielane w poradni świadczenia ambulatoryjne odpowiadają, co do rodzaju udzielanych świadczeń, świadczeniom szpitalnym. Z kolei ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) to rodzaj świadczenia zdrowotnego.

Pozostało jeszcze 71 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
NFZwymogi