Nie zawsze trzeba mieć kasę fiskalną w gabinecie

Dodano: 4 stycznia 2016
Nie zawsze trzeba mieć kasę fiskalną w gabinecie

Podmioty prowadzące działalność w formie innej niż indywidualna lub grupowa praktyka lekarza i lekarza dentysty, nieprzekraczające obrotu 20.000 zł ze sprzedaży usług w danym roku podatkowym, mogą zrezygnować z prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej.

Wyłącznie podmioty lecznicze prowadzące działalność w formie indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy i lekarzy dentystów muszą ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż swoich usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych niezależnie od wielkości obrotu. Pozostałe podmioty lecznicze nie muszą stosować kasy fiskalnej, jeśli sprzedaż usług na rzecz dwóch wymienionych grup odbiorców nie przekracza w roku podatkowym kwoty netto (bez VAT) 20.000 zł. Minister finansów 28 października br. zmienił z urzędu interpretację indywidualną wydaną w jego imieniu przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 6 lutego 2015 r. w sprawie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług medycznych.

Pozostało jeszcze 90 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.