Dokument archiwalny

Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-I-b)

Słowa kluczowe:
deklaracjaPFRON