Przykładowe porozumienie lekarza dentysty w organem prowadzącym w zakresie leczenia stomatologicznego dzieci w szkołach