Sankcje za naruszenie przepisów o czasie pracy – lista kontrolna