Skierowanie na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ; położnej POZ; pielęgniarki szkolnej