Sejm przyjął ustawę umożliwiającą prowadzenie ewidencji papierowej BDO

Dodano: 23 stycznia 2020

Sejm przyjął nowelizacje ustaw: o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zmiany zakładają możliwość prowadzenia papierowej ewidencji odpadów zamiast elektronicznej do 30 czerwca 2020 r. Papierowa ewidencja będzie też dozwolona w przypadku awarii rejestru BDO.

Ponadto – po poprawkach Senatu – ustawa wydłuża terminy sprawozdawczości za 2019 rok. Papierowa ewidencja musi być prowadzona na takich samych zasadach, jak elektroniczna. A zatem do każdego transportu należy wydać kartę przekazania odpadów (KPO).

Całą dokumentację papierową będzie trzeba wprowadzić do BDO do końca lipca 2020 r. Za niedotrzymanie tego terminu będzie można otrzymać karę.  

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »