Weszła w życie 28 lipca: nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Dodano: 28 lipca 2016

Nowelizacja ustawy wdraża do krajowego porządku prawnego dyrektywę 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, tzw. dyrektywę klasyczną oraz dyrektywę 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, tzw. dyrektywę sektorową.

Ustawodawca unijny wprowadza ujednolicenie procedur zamówień publicznych we wszystkich krajach członkowskich, co oznacza zmiany związane z:

  1. odejściem od ceny jako głównego kryterium wyboru ofert, w myśl zasady „best value for money”,
  2. uproszczeniem procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznieniem,
  3. zwiększeniem znaczenia procedur konkurencyjnych,
  4. wprowadzeniem bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie modyfikacji umów o zamówienia publiczne.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »