Wchodzi w życie 10 maja: wskaźniki do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ

Dodano:

Wchodzi w życie 10 maja: wskaźniki do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ

Rozporządzenie ministra zdrowia z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 832) zawiera: wykaz wskaźników, sposób ich obliczania i punktowe oceny dla określonych przedziałów wartości.

Podstawowym założeniem wprowadzenia jednolitych wskaźników dla wszystkich podmiotów jest zapewnienie przejrzystości i porównywalności wyników.

Wskaźniki ekonomiczne dotyczą następujących aspektów sytuacji finansowej jednostki:

  • zyskowności, tj. zdolności jednostki do generowania zysku,
  • płynności finansowej, tj. zdolności do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań,
  • efektywności zarządzania przepływami finansowymi,
  • zadłużenia, tj. stopnia finansowania aktywów kapitałami obcymi.

Podstawą wydania rozporządzenia jest art. 53a ust. 5 znowelizowanej w czerwcu 2016 roku ustawy o działalności leczniczej. Artykuł 53a ustawy o działalności leczniczej wprowadza dla kierowników podmiotów leczniczych działających w formie SPZOZ obowiązek sporządzenia i przekazania podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu do 31 maja każdego roku.

Słowa kluczowe:
analiza finansowa

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 08.stycznia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie