Dawid Drobnić

Dawid Drobnić

koordynator projektów unijnych, zajmuje się doradztwem unijnym i strategicznym
6 artykułów na stronie