Unijna perspektywa 2014-2020 na starcie

W połowie lutego br. ogłoszono, że Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie polskie programy operacyjne na nową perspektywę 2014-2020. Ostatnie decyzje Komisja wydała dla Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego. Od tej chwili Polska ma zielone światło dla perspektywy 2014-2020. Nie musi to jednak oznaczać, że w już za kilka tygodni rozpoczną się duże konkursy.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 26 lutego zorganizowało z wielka pompą w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uroczyste otwarcie nowej perspektywy funduszy unijnych 2014-2020. W konferencji udział wzięli komisarze z Brukseli, marszałkowie województwa oraz przedstawiciele ministerstw, w tym Sławomir Neuman – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Podczas spotkania potwierdzono, że Polska jako największy beneficjent polityki spójności, otrzyma 82,5 mld euro, czyli niespełna 350 mld zł.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Programy na zdrowie

Sektor ochrony zdrowia w ramach unijnej perspektywy 2014-2020 wspierany będzie przede wszystkim w ramach dwóch krajowych programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie na ochronę zdrowia planowane jest również ze środków 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W tym przypadku do dofinansowania w sposób szczególny predysponowane będą działania komplementarne do podejmowanych na poziomie krajowym. Możliwości pozyskania finansowania na specjalistyczne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz projekty związane z informatyzacją i e-zdrowiem pozostanie otwarta dla podmiotów ochrony zdrowia w ramach programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Polska Cyfrowa 2014-2020.

Największym źródłem funduszy na inwestycje, jest warta 27,4 mld euro kolejna odsłona Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Wsparcie dla projektów zdrowotnych, na które w ramach programu przeznaczono 468,3 mln euro, będzie związane ze: 

 • wsparciem infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych, szczególnie w zakresie chorób ,,aktywności zawodowej" oraz opieki nad matką i dzieckiem;

 • wsparciem infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego (w tym centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, bazy i sprzęt dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego)

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) z całkowitej puli 4,7 mld euro na wsparcie sektora ochrony zdrowia przeznaczonych zostanie ponad 300 mln euro.

Program Wiedza Edukacja Rozwój oznacza dla menedżerów ochrony zdrowia możliwość uzyskania dofinansowania m.in. na:

 • projekty profilaktyczne, edukacyjne i zachęcające do badań przesiewowych.

 • działania projakościowe

 • poprawa systemu monitorowania potrzeb zdrowotnych

 • wdrożenia organizacji opieki koordynowanej (OOK) oraz wypracowanie standardów usług w zakresie usług społecznych (w tym opiekuńczych) i zdrowotnych wobec osób zależnych i niesamodzielnych

 • szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, wsparcie kształcenia specjalizacyjnego i podyplomowego lekarzy/pielęgniarek w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych

Natomiast Regionalne Programy Operacyjne (RPO) stwarzać będą szansę uzyskania dofinansowania zarówno regionalnych przedsięwzięć inwestycyjnych (roboty budowlane i doposażenie), jak i projektów o charakterze nieinwestycyjnym. Jeśli weźmiemy pod uwagę zadania inwestycyjne, najważniejsze z punktu widzenia kadry zarządzającej w ochronie zdrowia, okazuje się, że w nowej perspektywie nadal będzie można ubiegać się o wsparcie na rozbudowę i wyposażenie regionalnej bazy szpitalnej oraz informatyzację i e-zdrowie.

W przypadku większości programów zakłada się koncentrację działań na problemach demograficznych i pięciu grupach chorób cywilizacyjnych, do których należą m.in. choroby: układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego oraz choroby i zaburzenia psychiczne.

Czy mój projekt ma szanse?

Pozostawmy teraz informacje, które bez trudu można znaleźć na ministerialnych i wojewódzkich stronach internetowych, i zajmijmy się tym co tak naprawdę się liczy dla menedżerów ochrony zdrowia. Uzyskanie odpowiedzi czy i kiedy planowana inwestycja konkretnego podmiotu ma szansę uzyskać wsparcie. To podstawowe pytania, na które do tej pory nie było można było udzielić jednoznacznej odpowiedzi, w sytuacji gdy dostępne były jedynie projekty programów operacyjnych oraz dokument „Policy Paper”. Teraz możemy wstępnie wskazać harmonogram wdrażania funduszy na zdrowie w najbliższym czasie. Należy pamiętać, że poniższe informacje są nieoficjalne i jako takie mogą być obarczone marginesem błędu. Niestety innych nie posiadamy. Oficjalnie strony internetowe i organy prasowe ministerstw i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy UE milczą na ten temat.

Konkursy z programów unijnych dotyczące rozwoju ochrony zdrowia ruszą pełną parą po stworzeniu tzw. map potrzeb zdrowotnych. Mapy uwzględniać będą dane demograficzne, epidemiologiczne oraz informacje dotyczące stanu infrastruktury ochrony zdrowia. Chodzi o to, by unijne pieniądze na inwestycje finansowały rozwiązanie najbardziej kluczowych braków w obszarze ochrony zdrowia. Problem w tym, że proces opracowywania map potrzeb zdrowotnych jest długotrwały. Najprawdopodobniej powstaną one do początku 2016 roku. Priorytetowo mają zostać potraktowane zagadnienia dotyczące chorób nowotworowych i układu krążenia.

 1. Nieoficjalne informacje z Ministerstwa Zdrowia wskazują, że jeszcze w 2015 roku mogą ruszyć konkursy dotyczące ratownictwa medycznego, szczególnie dotyczące Programu Infrastruktura i Środowisko. By jednak tak się stało, Komisja Europejska musi zaakceptować wniosek Polski, by za dokumenty tożsame z mapami potrzeb zdrowotnych zostały uznane Wojewódzkie Plany Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wniosek ten obecnie czeka na rozpatrzenie przez urzędników Komisji Europejskiej.

 2. Jeśli chodzi o Regionalne Programy Operacyjne wymogiem do uruchomienia środków na infrastrukturę (głównie dla szpitali powiatowych i regionalnych) także będzie opracowanie map potrzeb zdrowotnych. Już teraz jednak szerzej dostępne mają być działania otwarte dla POZ. Środki unijne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej umożliwią jednak głównie współfinansowanie działań o charakterze pozainwestycyjnym (projekty profilaktyczne i badania przesiewowe, działania dot. edukacji zdrowotnej, podnoszenie standardów, szkolenia).

 3. Pierwsze konkretne informacje dla menedżerów ochrony zdrowia umożliwiające jednoznaczną identyfikację projektów pojawią się zapewne w marcu lub w kwietniu br. Wtedy mają zostać ogłoszone tzw. uszczegółowienia do programów operacyjnych, przewodniki beneficjenta, kryteria wyborów projektów oraz wzory dokumentacji aplikacyjnych. Dzięki temu będzie możliwa odpowiedź na pytania: Czy mój projekt ma szansę na dofinansowanie – czy spełnia wymogi formalne? Czy znajduję się w katalogu beneficjentów do konkretnego działania? Czy zakres mojego projektu jest zgodny z priorytetami finansowania działań ze środków UE? Czy w związku z tym mój projekt ma szansę na wysoką punktację? Jakie dokumenty muszę opracować by złożyć aplikację? Itp.

 4. Następnie ogłoszone zostaną urealnione harmonogramy konkursów dla programów perspektywy 2014-2020, w ramach których pojawią się w pewnym wymiarze także działania dostępne dla podmiotów ochrony zdrowia. Dostępne obecnie harmonogramy (np. RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020 przyjęty w listopadzie 2014r.) miały charakter wstępny i nie są już zgodne z realnymi możliwościami wdrażania ze względu na opóźnienia w procesie zatwierdzenie programów przez Komisję Europejską.

Informacje mają charakter nieoficjalny. Z pewnością jednak wiosna będzie okresem, kiedy instytucje odpowiedzialne za wdrażania funduszy UE zdecydują się na uchylenie rąbka tajemnicy w zakresie kluczowych informacji dla menadżerów ochrony zdrowia. Przypomnijmy, że na wynik negocjacji z Komisją Europejską czekaliśmy rekordowo długo: od stycznia 2014 roku do lutego tego roku. Tym razem jednak limit opóźnień, miejmy nadzieję, został wyczerpany.

fundusze unijne dla ochrony zdrowia

Zachęcamy także do śledzenia kolejnych informacji na temat funduszy unijnych dla ochrony zdrowia, które będą pojawiać się na łamach newslettera Zarządzanie w ochronie Zdrowia oraz portalu www.serwiszoz.pl. Jeżeli chcieliby Państwo otrzymywać powiadomienia o terminach szkoleń i warsztatów prosimy przesłać informacją na adres [email protected] lub poprzez formularz na http://szkolenia.wip.pl/zdrowie/. Gdy będą znane harmonogramy, poinformujemy o warsztatach.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »