Maciej Kawecki

Maciej Kawecki

doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy, od 2019 roku dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, w latach 2017-2019 był koordynatorem krajowej reformy ochrony danych osobowych, a w latach 2018-2019 dyrektorem departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji
1 artykuł na stronie