Patrycja Prawdzic-Łaszcz

Patrycja Prawdzic-Łaszcz

radca prawny, partner w Kancelarii GHMW - Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu konkurencji i ochrony konsumentów w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ.
5 artykuł na stronie