Zdrowie publiczne: trwają prace nad ustawą

/appFiles/site_102/images/autor/eGvYk2Xx69Tti18.jpeg

Autor: Patrycja Prawdzic-Łaszcz

Dodano: 5 sierpnia 2015
Zdrowie publiczne: trwają prace nad ustawą

Ustawa o zdrowiu publicznym ma przyczynić się do polepszenia edukacji zdrowotnej oraz stworzyć skuteczne mechanizmy zmniejszające występowanie ryzyk powstawania wielu chorób i urazów, ale także wczesne i właściwe wykrywanie chorób oraz rozwijanie wśród pacjentów zachowań niezbędnych do samokontroli zdrowia.

Ustawa o zdrowiu publicznym to pierwsza tego typu regulacja mająca kompleksowo podchodzić do problematyki zdrowia publicznego, dlatego nazywana jest często „konstytucją zdrowia”. Jak wynika z uzasadnienia projektu, podstawowym celem ustawy jest zintegrowanie działań państwa dotyczących profilaktyki zdrowotnej, utworzenie struktur odpowiadających za koordynację i monitorowanie działalności władz publicznych, a także zapewnienie stabilnych mechanizmów finansowania. Ustawa określa więc zadania z zakresu zdrowia publicznego, podmioty uczestniczące w realizacji tych zadań oraz zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Pozostało jeszcze 84 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
zdrowie publiczne