Robert  Żywczyk

Robert Żywczyk

dyrektor ds. rozwoju w ZARYS International Group, ekspert rynku innowacyjnych produktów medycznych. Ma wieloletnią praktykę na kierowniczych stanowiskach w budowaniu strategii sprzedażowych, tworzeniu budżetu handlowego i ustalaniu polityki handlowej oraz polityki cenowej. Obecnie zajmuje się nawiązywaniem i utrzymywaniem międzynarodowych kontaktów handlowych ze światowymi producentami z branży medycznej i reprezentowaniem firmy za granicą. Ma doświadczenie we wdrażaniu najnowszych technologii medycznych, z dziedziny radioterapii, neurochirurgii i ortopedii.
1 artykuł na stronie